Czy Od 1 kwietnia Zapłacimy za Pomoc w Uzyskaniu Odszkodowania w UK?

Wysłany przez:

Od 1 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy regulujące działalność związaną z odszkodowaniami z tytułu obrażeń cielesnych. Jedną z najistotniejszych zmian jest to, że firmy zarządzające sprawami poszkodowanych tzw. CMC zostały pozbawione dalszego otrzymywania wynagrodzenia za kierowanie spraw do firm prawniczych.

Rząd Wielkiej Brytanii po konsultacji z firmami ubezpieczeniowymi postanowił również obciąć stawki wynagrodzenia dla prawników . Decyzja ta została zaskarżona do Sądu Najwyższego i przez niego odrzucona. APIL&MASS (Association of Personal Injury Lawyers& Motor Accident Solicitors Society), które uważa, że decyzja rządu o cięciu stawek wynagrodzenia nie była z nimi konsultowana. We wspólnym oświadczeniu APIL&MASS powiedział:

„Zdecydowana większość osób poszkodowanych w wypadkach nie wie ile doznane urazy są warte, takie negocjacje więc są nieuchronnie stronnicze na korzyść ubezpieczycieli. Ostatnie badania na przykład pokazują, że prawie 70% poszkodowanych w wypadkach nie wie na jaki poziom rekompensaty za doznane urazy mogą liczyć. To czarny dzień dla ludzi, którzy doznają urazów nie z własnej winy, możemy tylko mieć nadzieję, że rząd nie uzna tej decyzji sądu jako przyzwolenia do jazdy ponad potrzebami tych słabszych obywateli w przyszłości”.

0