PayPal Here

Wysłany przez:

PayPal wprowadził mobilny czytnik kart kredytowych , umożliwi on dokonania tranzakcji w małych firmach na całym swiecie.”Paypal Here”składa się z niebieskiego trójkąta , który podłącza się do gniazda audio smartfona.Będzie on współpracował z aplikacją która go kontroluje.To stawia Paypal w bezpośredniej konkurencji z innymi podmiotami z takimi jak Google. Paypal zapowiedział że został on tak zaprojektowany aby zastąpić tradycyjną płatność.W ciągu 14 lat PayPal odegrał znaczącą rolę w głównych nurtach handlu.Ma około 100mln klientów na całym świecie , oferuje tranzakcje w 25 różnych walutach.

0